سفارش آنلاین


لیست قیمت ها

پرتره سیاه قلم

سایز آچهار (21*30) : 220,000 تومان
سایز آسه (30*42) : 350,000 تومان
سایز آدو (40*60) : 450,000 تومان
سایز (50*70) : 600,000 تومان

پرتره مداد رنگی

سایز آچهار (21*30) : 350,000 تومان
سایز آسه (30*42) : 550,000 تومان
سایز آدو (40*60) : 900,000 تومان
سایز (50*70) : 1,200,000 تومان

پرتره رنگ روغن

بسته به طرح و ابعاد از 800,000 تومان

بشقاب سفالی

قطر 10 سانتی : بسته به طرح از 50,000 تومان
قطر 20 سانتی : بسته به طرح از 80,000 تومان
قطر 30 سانتی : بسته به طرح از 150,000 تومان

نقاشی روی پارچه

بسته به طرح و ابعاد از 100,000 تومان

نقاشی روی بوم

بسته به طرح و ابعاد از 800,000 تومان

ثبت سفارشتماس با ما